foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

Panemunės pagrindinės mokyklos valančiukai projekte „Ateik ir pakviesk draugus“

Spalio 20–21 dienomis Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos valančiukai (vadovė mokytoja Reda Savulionienė) dalyvavo respublikinio valančiukų projekto „Ateik ir pakviesk draugus“ renginiuose „Sūduvos šviesuolių keliais“ bei „Pažink Dzūkijos kraštą“, skirtuose Lietuvos 100-mečiui paminėti.

Projektinę veiklą pradėjome šv. Mišiomis Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. Po jų aplankėme prezidento Kazio Griniaus muziejų, Rygiškių Jono gimnaziją, sustojome prie skulptoriaus Kęstučio Balčiūno paminklo „Tautai ir kalbai“, kuriuo įprasmintas visų lietuvių tautinės savimonės ir kalbos gaivintojų indėlis į gimtosios kalbos, kultūros, tautiškumo išsaugojimą.

Papietavę važiavome į Lūginę – palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę. Čia pasodinome ąžuoliuką, sudeginome blogus savo darbus, dainavome dainą „Žemėj Lietuvos“.

Ožkabaliuose dalyvavome edukacijoje, skirtoje pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ redaktoriui, lietuvių tautos patriarchui Jonui Basanavičiui. Gilų įspūdį paliko klasicistinis Paežerių dvaras. Viešiedami „Tautiškos giesmės“ autoriaus Vinco Kudirkos tėviškėje, sugiedojome Lietuvos himną. Vakarop atvykome į Šventežerį,susipažinome su krašto istorija ir smagiai leidome laiką diskotekoje.

Šeštadienį lankėme Metelių regioninį parką, dalyvavome diskgolfo varžybose Lazdijų mero taurei laimėti.

Dviejų dienų respublikinį renginį vainikavo šv.Mišios Kryžių koplyčioje. Džiaugiamės padėkomis, naujomis pažintimis, geromis emocijomis, gerai praleistu laiku. Grįžome praturtėję naujais draugais, tikėjimu, meile ir viltimi.

Reda Savulionienė,
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė

Mergaičių kvadrato varžybose iškovota 1-oji vieta

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2005 metų gimimo ir jaunesnių mergaičių kvadrato varžybose Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos komanda iškovojo 1-ąją vietą (kūno kultūros mokytojas metodininkas Arūnas Sakalauskas, vyresnioji kūno kultūros mokytoja Dovilė Narkunienė ir kūno kultūros mokytoja Vilma Sinkevičienė).

Mokyklos komanda

 • Baltuškonytė Orinta, 5b mokinė;
 • Cilciūtė Benita 6a mokinė;
 • Ivanauskaitė Karina, 5a mokinė;
 • Janavičiūtė Augustė, 5a mokinė;
 • Karvelytė Gabrielė, 5a mokinė;
 • Kasperavičiūtė Gabija, 6a mokinė;
 • Kastanavičiūtė Emilija, 6a mokinė;
 • Mackevičiūtė Gabrielė, 5b mokinė;
 • Osteikatė Ieva, 6a mokinė;
 • Rudzevičiūtė Rasvita, 5b mokinė;
 • Stasionytė Kristina, 6a mokinė;
 • Vaitkutė Neringa, 6a mokinė.

Mergaičių kvadrato komanda

Vinco Krėvės gyvenimo ir kūrybos keliais

Kiekvienas Lietuvos regionas turi iškilią asmenybę, garsinusią mūsų šalį kultūrine, politine veikla. Toks nepaprastas žmogus mums, dzūkams, yra rašytojas Vincas Mickevičius-Krėvė, kurio 135 -ąsias gimimo metines paminėjome vakar.

4b klasės mokinukai ankstyvą rytmetį pradėjo klausydami ištraukų iš Vinco Krėvės apsakymo „Antanuko rytas“. Jas mokyklos muziejuje skaitė šios klasės mokinys Martynas Vyturys kartu su savo močiute. Mokytoja Ina Dumbliauskienė įdomiai papasakojo apie Vincuko vaikystę. Aptarėme senelės begalinę meilę anūkėliui, jos pamaldumą, rūpestingumą, Vincuko jautrumą ir smalsumą. Vaikai prisiminė savo senelius, papasakojo apie kartu leidžiamą laiką.

Šia proga mūsų mokyklos 5, 7 ir 8 klasių mokiniai, lydimi lietuvių kalbos mokytojų Laimos Ryženinienės ir Inos Dumbliauskienės, lankėsi rašytojo tėviškėje Subartonyse. Kelionė tapo puikia literatūros ir istorijos pamoka, kurioje buvo prisimintas sunkus mūsų tautos kelias į mokslą, laisvę, rašytojo vaikystė, prabėgusi šiame mažame Dzūkijos kaime. Vinco Krėvės memorialinio muziejaus direktorė Evelina Buržinskienė įdomiai papasakojo apie šakotą rašytojo asmenybę, gyvenimą. Mokiniai uždegė žvakutes ant Vinco Mickevičiaus-Krėvės,jo žmonos ir dukters kapo Subartonių kaimo kapinaitėse.

Kelionė į Subartonis – tai gera proga pamąstyti apie mūsų literatūros milžiną, užaugusį mažoje Dzūkijos kaimo trobelėje.

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos informacija

Virtuali realybė šalia mūsų 

Spalio mėnesį mokėme ir mokėmės bibliotekoje. Čia vyko papildytos realybės knygų pristatymai. Tai knygos, kuriose suderintas skaitymas ir šiuolaikinės technologijos. Jas galima skaityti kaip paprastas knygas, o tie, kuriems sunku atsiplėšti nuo planšetinių kompiuterių ar mobiliųjų telefonų, gali mėgautis papildytos realybės piešiniais bei žaidimais. Tereikia į knygą nukreipti mobilųjį įrenginį, ir ji kaipmat atgyja. Atsirandantys vaizdai sukuria iliuziją, stebina netikėtumo efektu, papildo mūsų aplinką ir leidžia mėgautis 3D vaizdu realioje erdvėje. Tai būdas susieti knygas su realia aplinka, išplėsti turinį animacija, garsais, žaisti bei lavinti vaizduotę. Išmaniųjų įrenginių ekrane galime pamatyti trumpą vaizdo įrašą, prikelti personažus, iliustracijas, fotografuotis.

Vyko pažintinės pamokos, pristatymai, diskusijos. Apžvelgėme knygų rūšis: nuo tradicinės, paveikslėlių iki papildytos realybės knygų. Mokiniai, naudodamiesi mobiliaisias telefonais, planšetėmis, patys išbandė programėles, susipažino su papildytos realybes knygomis. Nors vaikai ir jų poreikiai nuolat keičiasi, bet noras pajausti, išgyventi žodžių ir vaizdų sukeliamas emocijas išlieka kiekvieno skaitančiojo siekiamybe. Pabandėme pamėgti knygas ir skaitymą išmaniųjų technologijų pagalba. Rezultatas teigiamas. Džiaugiamės. Laukiame...

Asta Novikienė,
bibliotekos vedėja

Savivaldos diena

Spalio 10-oji – savivaldos diena. Šia proga Alytaus miesto savivaldybės darbuotojai pasikvietė į svečius miesto mokyklų mokinius. Jie domėjosi miesto vadovų darbu, sužinojo, kaip vykdomas miesto valdymas, tapo laikinais savivaldybės darbuotojais.

Aš labai džiaugiuosi, kad man teko galimybė sėdėti miesto vyriausiojo architekto Mindaugo Matažinsko kėdėje, suprasti, koks sunkus bei kruopštus jo darbas, reikalaujantis didelės kantrybės, ištvermės bei atsakomybės. Susitikimas su Mindaugu Matažinsku – labai jaunu ir daug pasiekusiu žmogumi – paliko gilų įspūdį. Kai sėdėjau architekto kėdėje, kuri labai patogi, per kūną bėgiojo šiurpuliukai. Mes aptarėme, kokiais klausimais miesto gyventojai į jį kreipiasi dažniausiai. Daugybė miesto verslininkų, bendruomenių atstovų nuolat kreipiasi ne tik turėdami idėjų, bet ir ieškodami profesionalaus patarimo, kaip jas įgyvendinti. Su visais ir bendraujama, ir tariamasi, ir patariama. Miesto architektas Mindaugas Matažinskas papasakojo, kad jo darbas – ne tik piešimas, jis privalo žinoti daugybę teisės aktų, kad vykdydamas vieną ar kitą projektą nepadarytų klaidos. Alytaus miesto savivaldybė nuolat ieško naujų idėjų visose gyvenimo srityse, ne tik galvodama, kaip sutvarkyti Dainų slėnį ar miesto centrą.

Po pokalbio su architektu ėjome į Tarybos posėdžių salę. Čia rinkosi ir kitų mokyklų mokiniai. Visi pasidalinome savo įspūdžiais. Šioje vietoje man buvo didelė garbė pasveikinti gerbiamą architektą Mindaugą Matažinską gimimo dienos proga.

Popietė, praleista Alytaus miesto savivaldybėje, buvo puiki, nes sužinojau daugybę naujovių ir supratau, kad tie žmonės dirba mūsų naudai, kad man, mano šeimai ir visiems aplinkiniams žmonėms būtų gera. Architektu aš nebūsiu, nemoku piešti ir nesu kantrus, bet žinau, kad čia dirbti norėčiau. Juk gera daryti gerus darbus.

20171010 savivalda

Rokas Urbonavičius,
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 8b klasės mokinys,
Mokinių tarybos narys

Nauji atradimai Jurgio Kunčino bibliotekoje

„Literatūrinių idėjų studijos“ būrelio mokiniai ir mokytoja Neringa Kirkliauskienė įdomiai leido laiką Išmaniojoje jaunimo erdvėje, Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje.

Panemunės valančiukai projekte „Ateik ir pakviesk draugus“

Rugsėjo 22 dieną Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos valančiukų būrelio nariai ir jų vadovė tikybos mokytoja metodininkė Reda Savulionienė vyko į Mosėdžio gimnaziją. Čia susirinko valančiukai iš Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos, nes prasidėjo Lietuvos valančiukų projekto „Ateik ir pakviesk draugus“ pirmosios dienos renginiai. Dalyvavome šv. Mišiose Mosėdžio parapijos bažnyčioje, įžanginėje projekto konferencijoje, dirbome kūrybinėse dirbtuvėse.

Pakeliavę po Mosėdį, vykome į Nasrėnus – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinę. Joje pasodinome valančiukų ąžuoliuką, skirtą Lietuvos šimtmečiui. 

Į dangų paleisti balti balandžiai tarsi išskraidino žinią apie prasidėjusį projektą „Ateik ir pakviesk draugus“, kurio tikslas skleisti Motiejaus Valančiaus idėjų aktualumą šiandien, įvairiapusišką jo veiklą ir žalingų įpročių prevenciją. 

Nekantriai laukiame kitų susitikimų.

Miglė Jakaitė,
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 6a klasės mokinė

Copyright © 2018 Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla