foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas

Važiavimo išlaidos kompensuojamos:

  1. Kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokiniams, važinėjantiems  į mokyklą ir atgal iki 40 kilometrų darbo dienomis pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir tolimo reguliaraus susisiekimo autobusais, jei Alytaus Panemunės progimnazija yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla.
  2. Ypatingais atvejais Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai pritarus, švietimo įstaigos direktorius turi teisę sudaryti mokinių pavežėjimo sutartis su šių paslaugų teikėjais.

Važinėjantys mokiniai iš rajono į mokyklą ir atgal važiavimo bilietus, suklijuotus ant atitinkamos formos popieriaus lapo, patvirtintus klasės auklėtojo parašu per kiekvieno mėnesio pirmas penkias dienas imtinai pristato mokyklos socialiniui pedagogui arba klasės auklėtojui. Mokiniams iki mokyklos direktoriaus nustatyto termino be pateisinamos priežasties (liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, artimųjų mirtis, nenugalimoji jėga ir pan.) nepateikus važiavimo bilietų, kompensacija už praėjusius mėnesius neperskaičiuojama ir nemokama. 

 

Copyright © 2019 Alytaus Panemunės progimnazija