foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Mokyklos misija

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugas atviroje kaitai , saugioje ir šiuolaikiškoje ugdymosi aplinkoje.

Vertybės

  • Saugumas.
  • Pagarba.
  • Tautiškumas
  • Kūrybiškumas.
  • Atsakomybė.
  • Atvirumas kaitai.
  • Bendruomeniškumas.

Vizija

Inovatyvi, tautines tradicijas puoselėjanti ir kiekvieno mokinio asmeninės pažangos siekianti progimnazija.

Copyright © 2019 Alytaus Panemunės progimnazija