foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Socialinė parama mokiniams

Socialinė parama mokiniams mokykloje organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir kitais teisiniais norminiais aktais.

Išskiriamos 2 socialinės paramos rūšys:

  • mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose);
  • parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokinių teisė į socialinę paramą:

Mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio – 183 EUR.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos arba pateikus prašymą-paraišką mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki kalendorinių metų arba mokslo metų pabaigos.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais arba nepinigine forma.

Norint gauti socialinę paramą, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų-rūpintojų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) turi kreiptis į gyvenamosios vietos socialinės paramos skyrius. Deklaravę gyvenamąją vietą rajone turi kreiptis į seniūnijas arba rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, o deklaravę gyvenamąją vietą Alytaus mieste, turi kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių (Naujoji g. 48 Alytus, tel. 8 315 56667).

Alytaus Panemunės progimnazijos mokinius maitina UAB „Genutės sodyba“.

Direktorė – Genė Munikienė
Valgyklos darbo laikas:
    valgykla dirba mokslo dienomis nuo 8.00 iki 14.45 val.

 

  

Copyright © 2019 Alytaus Panemunės progimnazija