foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Profesinio orientavimo paslaugos mokykloje

Profesinio orientavimo paslaugų teikimo pagrindinis tikslas – mokinių karjeros, t. y. visą gyvenimą trunkančios asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių sekos kompetencijų, savarankiškumo bei sąmoningumo ugdymas.

Siekiama, kad mokiniai:

  • Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • Rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  • Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtu adekvačius karjeros sprendimus;
  • Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

Pagrindiniai dokumentai:

Metodinė medžiaga:

Naudingos nuorodos:

Ugdymo karjerai organizavimas mokykloje

Karjeros paslaugas mokykloje teikia profesijos patarėja Vilma Sinkevičienė.

Profesinio orientavimo vieta – 312 kabinetas.

Profesijos patarėjos darbo laikas: 

Savaitės diena  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 Darbo laikas 8.00–11.00
14.00–15.00
13.00–14.00 8.00–11.00
13.00–15.00

Copyright © 2019 Alytaus Panemunės progimnazija