foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Teisinė informacija

Alytaus Panemunės progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje: www.smm.lt

Parengė bibliotekininkė Neringa Kirkliauskienė

Copyright © 2019 Alytaus Panemunės progimnazija