foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Neformaliojo vaikų švietimo būreliai
2018–2019 m. m.

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas

1–4 klasių mokiniams

 • Tautinių šokių ansamblis „Uldukas“ (Laisvutė Adomaitienė).
 • Jaunučių choras (Egidija Pocienė).
 • Linijinių šokių būrelis „Katutės“ (Renata Vaikšnorienė).
 • Sporto būrelis „Žaidžiame smagiai“ (Rima Baublienė).
 • Šokių būrelis „Šypsena“ (Jolanta Majauskienė).
 • Kūrybinės dirbtuvės „Vaikystės spalvos“ (Sigita Gudaitienė).
 • Būrelis „Kompiuteris – mano draugas“ (Edita Dervinienė).
 • Etnokultūros būrelis (Neringa Arlauskienė).
 • Meninės raiškos būrelis „Žaidžiame, kuriame, atrandame“(Daiva Andrulevičienė).
 • Sporto ir judriųjų žaidimų būrelis (Renata Vaikšnorienė).

5–8 klasių mokiniams

 • Tautinių šokių ansamblis „Uldukas“ (Laisvutė Adomaitienė).
 • Jaunių choras „Aušra“ (Giedrė Petkevičienė).
 • Būrelis „Jaunieji informatikai“ (Žydrūnas Tautvydas).
 • Būrelis „Informatika kūrybiškai“ (Jūratė Archangelskienė).
 • Šachmatininkų būrelis (Rimvydas Juškevičius).
 • Būrelis „Judrieji žaidimai“ (Arūnas Sakalauskas).
 • Būrelis „Bendro fizinio parengimo“ (Arūnas Sakalauskas).
 • Linijinių šokių būrelis „Katutės“ (Renata Vaikšnorienė).
 • Būrelis „Judrieji ir sportiniai žaidimai“ (Vilma Sinkevičienė).
 • Meninės raiškos būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ (Gailutė Lankelienė).
 • Teatro būrelis (Asta Kibildienė).
 • Būrelis „Jaunieji šauliai“ (Adolfas Barysas).
 • Būrelis „Literatūrinių idėjų studija“ (Neringa Kirkliauskienė).

Copyright © 2019 Alytaus Panemunės progimnazija